Meer informatie? Bel naar +31 6 45210127 info@zorgbureaulimafermino.nl

Privacybeleid

Zorgbureau Lima Fermino kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Zorgbureau Lima Fermino, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Zorgbureau Lima Fermino verstrekt.

 

Zorgbureau Lima Fermino kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw IP-adres
Uw gedrag op deze website

 

Waarom Zorgbureau Lima Fermino gegevens nodig heeft

Zorgbureau Lima Fermino verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Zorgbureau Lima Fermino uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

Hoe lang Zorgbureau Lima Fermino gegevens bewaart

Zorgbureau Lima Fermino bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen met anderen

Zorgbureau Lima Fermino verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Zorgbureau Lima Fermino worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Zorgbureau Lima Fermino gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

Zorgbureau Lima Fermino maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Zorgbureau Lima Fermino bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Zorgbureau Lima Fermino te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Zorgbureau Lima Fermino heeft hier geen invloed op.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zorgbureaulimafermino.nl.

Zorgbureau Lima Fermino zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen

Zorgbureau Lima Fermino neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Zorgbureau Lima Fermino maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Zorgbureau Lima Fermino is als volgt te bereiken:

Kamer van Koophandel: 62770306
Telefoon: 06 45210127
E-mailadres: info@zorgbureaulimafermino.nl