Meer informatie? Bel naar +31 6 45210127 info@zorgbureaulimafermino.nl

Stichting H.U.L.P.

Stichting H.U.L.P. is een erkend leerbedrijf in Rotterdam, die werkt aan het sociaal maatschappelijke welzijn van personen in alle leeftijdscategorieën in Rotterdam, die weinig tot geen kans maken op de arbeidsmarkt. Wij zijn een organisatie, die naast onze kernprocessen, jongeren een stageplek willen bieden zodat zij goed gekwalificeerd, de arbeidsmarkt kunnen betreden.

Onze stichting werkt cliëntgericht met als doel cliënten voldoende te laten participeren binnen de samenleving. Wij willen inspelen op de behoeften die Rotterdam heeft om de werkloosheid onder allochtonen op te lossen. Uit onderzoek is gebleken dat in de achterstandswijken de meeste uitkeringsgerechtigden wonen en mensen die leven onder de armoedegrens.

We geloven in de capaciteit van elk individu, daarom staat ontwikkeling van elk mens bij ons centraal. Wij willen de posities van mensen in de achterstandswijken met problemen op verschillende leefgebieden versterken, door o.a. de zelfredzaamheid te vergroten, burgerlijke participatie te stimuleren en het voorkomen van isolement.

Stichting H.U.L.P.

Meer over de Stichting H.U.L.P.

Missie

Onze missie is mensen begeleiden in zelfgroei, educatie, werk, gezondheid en cultuur, inclusief geloofsaspecten.

Visie

Onze visie is individuele capaciteiten ontwikkelen, isolement voorkomen en problemen tijdig aanpakken.

H.U.L.P.

Waar staat H.U.L.P. voor?

Hulp vanuit het hart

Wij werken cliëntgericht met als doel onze cliënten voldoende te laten participeren binnen de samenleving.

Unieke aandacht

We geloven in de capaciteit van elk individu, daarom staat ontwikkeling van elk mens bij ons centraal.

Liefde

Onze medewerkers gaan graag aan de slag met diverse projecten en steken daar hun volledige passie en zorg in.

Positiviteit

Met oog op de toekomst zullen wij elke situatie proberen te verbeteren met een hele hoop positiviteit.

Diensten van onze stichting

Om onze doelstellingen te kunnen behalen gaat Stichting H.U.L.P. de onderstaande diensten leveren:

DONT DELETE THIS

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Maatschappelijk / Juridisch spreekuur

Sinds 2014 zijn wij actief op het gebied van maatschappelijk/juridisch spreekuur. Momenteel hebben wij een klantenbestand van circa 200 cliënten die gebruik maken van onze diensten. Onze diensten zijn bedoeld voor mensen uit achterstandswijken met problematieken op verschillende leefgebieden.

In 2016 zijn wij officieel van start gegaan vanuit Stichting H.U.L.P. en de reden dat wij nu subsidie willen aanvragen, is om cliënten te blijven ondersteunen en begeleiden. Voorheen boden wij onze diensten vanuit eigen financiële kracht, maar daar is de klantenbestand nu te groot voor. Ook vragen wij een vaste contributie van €15,- per maand aan de cliënten, maar vaak kunnen zij dit niet betalen omdat veel van onze cliënten kampen met financiële problemen.

Gezien de behoeften vanuit onze cliënten willen wij graag continuïteit geven aan onze diensten. De vrijwilligers die zich inzetten voor de stichting zijn professionals op verschillende gebieden, onder andere maatschappelijk werkers, juridische medewerkers, diëtisten, gezondheids voorlichters, taaltrainers
opvoedtrainers, stagebegeleiders en budgetconsulenten.

Wij bieden cliënten verschillende soorten hulp tijdens de spreekuren. De ondersteuning die wij de cliënt bieden is afhankelijk van de hulpvraag.
De cliënten worden geholpen met onder andere:
● Aanvragen van uitkeringen, zorgverzekeringen
● Aanmeldingen bij verschillende organisatie/instanties
● Het ordenen van administratie
● Doorverwijzen
● Informeren, adviseren

Ambulante begeleiding / huisbezoek

We begeleiden onze cliënten op ambulante basis naar verschillende instanties, zoals: UWV, Gemeente, ziekenhuizen, enz. Dit doen wij naast de spreekuren. Als wij constateren dat onze cliënten met complexe problematieken zitten gaan we ook op huisbezoek om de gehele situatie in kaart te brengen. Vaak zijn het ouderen die zich geïsoleerd voelen, met psychische problemen kampen of aan het dementeren zijn. Door middel van huisbezoek kunnen we sneller en efficiënter onze cliënten helpen, dit in samenwerking met onze ketenpartners zoals thuiszorg, psychologen, psychiaters en huisartsen.

Onze cliënten zijn gebaat met onze diensten, want wij leveren zorg op maat en onze vrijwilligers hebben verschillende etnische achtergronden, waardoor ons team veel talen spreekt. Daar waar wij zelf geen zorg/diensten kunnen leveren, schakelen wij onze samenwerkingspartners in. Wij fungeren ook vaak als intermediair als het gaat om de taalbarrière.

Voorlichtingen over gezondheid

Onze intentie is het gebrek aan informatie over bepaalde onderwerpen toe te lichten. Soms is er niet alleen sprake van een taalbarrière, maar onwetendheid speelt ook een relevante rol. Bijvoorbeeld: mensen die door gebrek aan informatie hun medicijnen niet correct innemen, vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld, overgewicht, kinderen die bedplassen niet onder controle kunnen krijgen enzovoorts.

Door middel van voorlichtingen over bepaalde ziektebeelden, mensen te adviseren, motiveren en te informeren over de gezondheidszorg en het integratie proces, willen wij men bewuster maken betreft bepaalde onderwerpen en meer informatie verschaffen hierover.

Opvoeding ondersteuning

Binnen ons klantenbestand hebben we geconstateerd dat sommige ouders kampen met opvoedings problematieken. Zij zouden wel wat steun kunnen gebruiken in de opvoeding. Binnen onze organisatie willen wij opvoed trainingen geven, zowel individueel als in groepsverband. De trainers zijn opvoedkundige professionals.

Door middel van de trainingen willen wij de ouders handvaten bieden die hun kunnen ondersteunen in de communicatie met hun kinderen wat de opvoeding vergemakkelijkt. De trainingen willen wij aanbieden bij:
– Zelforganisaties
– (basis)Scholen
– Wijkgebouwen
– Bij de ouders thuis
– Op onze eigen locatie

Budgetbeheertraining

In Nederland struikelen veel mensen wel eens over regels die ze niet kennen. Daardoor raken veel mensen vaak ook de overzicht van hun inkomen en uitgaven uit het oog. Voor mensen die net in Nederland zijn en de taal niet beheersen kan het allemaal een beetje teveel worden. Daarom willen wij graag mensen met een beperkte kennis en taal gebruik een helpende hand toereiken.

Dit willen wij doen door middel van samenwerkingen met verschillende instanties, onder andere EU-schuld hulpverlening. Zij zijn bereid een specialist op heb gebied van budget training toe te sturen naar onze voorlichtingen.

Cursus Nederlands (beginners)

Nederlandse lessen bieden wij aan mensen die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen en zich meer willen ontwikkelen met het spreken van de taal en voor vordering van zelfredzaamheid. We streven ernaar om anderstaligen de Nederlandse taal te leren lezen, schrijven, praten en begrijpen. We starten met niveau 1 en als men interesse heeft gaan we verder met niveau 2.

Huiswerkbegeleiding

We willen kinderen/jongeren begeleiden, die moeite hebben met hun huiswerk. Wij willen hen een kans geven dat ze hun huiswerk rustig kunnen maken en waar nodig extra ondersteuning bieden. Wij willen kinderen ondersteuning geven op het gebied dat ze het meest ondersteund moeten worden, bijvoorbeeld rekenen, Nederlands, geschiedenis enz.

Het doel van huiswerkbegeleiding binnen stichting H.U.L.P houdt in dat de leerling het beste uit zichzelf kan halen. Zo leren wij hen hoe zij hun huiswerk goed moeten inplannen, bieden extra uitleg en creëren wij een rustige plek om geconcentreerd te kunnen werken.

DONT DELETE THIS

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Bemiddeling

Bij bemiddeling in de thuiszorg of andere instanties bemiddelen wij tussen de cliënt en de organisatie als er sprake is van conflicten. Wij zorgen ervoor dat er duidelijke afspraken worden gemaakt om de benodigde hulp te krijgen en dat alles naar wens verloopt voor beide partijen.

Activeren van jongeren

Wij willen jongeren motiveren en activeren om een dagbesteding te hebben en dat zij participeren binnen de samenleving. Wij willen met jongeren in gesprek gaan en samen met hun kijken waar hun interesses en talenten liggen. Waar nodig willen wij hun ondersteuning bieden zodat zij actief zullen participeren binnen de samenleving.

Groepsvoorlichtingen

Wij geven zowel individuele als groepsvoorlichtingen. De voorlichtingen kunnen gaan over onderwerpen zoals de gezondheid van de cliënten, afhankelijk van de situatie waarin zij zich bevinden.

De voorlichting over pensioen geven wij aan ouderen die te kort komen aan informatie over hun pensioen en binnenkort met pensioen gaan. Ook geven wij deze cliënten de mogelijkheid om deel te nemen aan dagactiviteiten of vrijwilligerswerk.

Basiskennis digitalisering voor ouderen

Omdat er tegenwoordig van velen wordt verwacht dat zij meegaan met de digitalisering willen wij de ouderen de basiskennis hiervan aanleren. Denk hierbij aan iets opzoeken op het internet, internetbankieren etc. Wel willen wij hen er op attenderen hoe belangrijk het is om niet al je gegevens op internet zomaar in te vullen en uit te leggen dat zij zorgvuldig om moeten gaan met wachtwoorden en gebruikersnamen.

Seksuele voorlichtingen

Door middel van preventie voorlichtingen willen wij de jongeren voorzien van de juiste informatie en hun de gelegenheid geven om vragen te stellen en bepaalde onderwerpen te bespreken.

Jongeren die te maken hebben gehad met ongewenste intimiteiten of seksueel misbruik kan bij velen van hen schaamte met zich mee brengen. Dit kan voor schuldgevoelens zorgen en het onmogelijk maken om dit bespreekbaar te maken.

Voorlichtingen over pesten

Vanuit scholen wordt er al veel met dit onderwerp gedaan, maar omdat het pesten veel nare gevolgen kan hebben voor kinderen/jongeren willen wij toch extra aandacht hieraan besteden door middel van voorlichting. Wij willen ons richten op de basisschool vanaf groep 5 tot de middelbare school.

Activiteiten voor kinderen

Wij geven kinderen de kans om zijn/haar talenten te ontwikkelen als zij dit binnen het gezin niet kunnen permitteren. Kinderen hebben de kans nodig om zichzelf te ontwikkelen op educatieve, sportieve en culturele manier.

Organisaties waarmee wij samenwerken: